Bijen links

Een linkruil is enkel mogelijk met gerelateerde pagina's. Interesse neem dan even contact met mij op.

Bijen startpagina
Bijen linkjespagina
Bijen
Bijen.sitelinkje
Bijen
Bijen pagina.nu
Bijen.webshopstartplein.nl

Image from Pixabay

Niet vergeten even een tip!

Akkerranden oké, maar dan wel meerjarig.

Akkerranden worden om veel verschillende redenen aangelegd. Het kan een buffer vor-men tussen het bouwland en de sloot, waar-door gewasbeschermingsmiddelen en be-mestingsproducten minder snel in het op-pervlaktewater terecht komen. Daarnaast zorgt een akkerrand voor een grote diversi-teit aan bloemen en planten, waar bestuivers van kunnen eten en akkervogels in kunnen broeden. Ook voor bijenvolken kan zo’n akkerrand een welkom aanvulling zijn op het stuifmeel- en nectaraanbod. Zo’n bloeiende akkerrand kan ook een prachtige toevoeging zijn voor het landschap en de recreatieve functie van een gebied. Daarnaast kunnen akkerranden worden gebruikt om de natuur-lijke plaagbeheersing te ondersteunen. Rede-nen genoeg om akkerranden te promoten. Eenjarige akkerranden vormen echter ook een valkuil. Als het ernaast liggende cul-tuurgewas wordt geoogst migreren de insec-ten naar de akkerranden. Als dan in de win-terperiode de akkerranden worden gemaaid en omgeploegd ben je alle overwinterende insecten in één keer kwijt. Akkerranden? Jawel, maar dan meerjarig.

Bron: KOM-project Kennistransfer Plantgezond-heid.