Bijen links

Een linkruil is enkel mogelijk met gerelateerde pagina's. Interesse neem dan even contact met mij op.

Bijen startpagina
Bijen linkjespagina
Bijen
Bijen.sitelinkje
Bijen
Bijen pagina.nu
Bijen.webshopstartplein.nl

Interessante websites:

Moose Färg
Image from Pixabay

 

Niet vergeten even een tip!

Akkerranden oké, maar dan wel meerjarig.

Akkerranden worden om veel verschillende redenen aangelegd. Het kan een buffer vor-men tussen het bouwland en de sloot, waar-door gewasbeschermingsmiddelen en be-mestingsproducten minder snel in het op-pervlaktewater terecht komen. Daarnaast zorgt een akkerrand voor een grote diversi-teit aan bloemen en planten, waar bestuivers van kunnen eten en akkervogels in kunnen broeden. Ook voor bijenvolken kan zo’n akkerrand een welkom aanvulling zijn op het stuifmeel- en nectaraanbod. Zo’n bloeiende akkerrand kan ook een prachtige toevoeging zijn voor het landschap en de recreatieve functie van een gebied. Daarnaast kunnen akkerranden worden gebruikt om de natuur-lijke plaagbeheersing te ondersteunen. Rede-nen genoeg om akkerranden te promoten. Eenjarige akkerranden vormen echter ook een valkuil. Als het ernaast liggende cul-tuurgewas wordt geoogst migreren de insec-ten naar de akkerranden. Als dan in de win-terperiode de akkerranden worden gemaaid en omgeploegd ben je alle overwinterende insecten in één keer kwijt. Akkerranden? Jawel, maar dan meerjarig.

Bron: KOM-project Kennistransfer Plantgezond-heid.